Shehzadi 5 rupay dede, andha hon

Ek din Wife aur Husband mandir se
niklay to ek faqeer ne kaha:
Shehzadi 5 rupay dede, andha hon

Husband:Dedo,Tumhe Shehzadi
kaha hai to zaroor andha hi hoga