Roza rakho gay?

Sikh: Roza Rakho Ge?
Pathan: Nahi
Sikh: Acha To Taraveeh To Paroogay?
Pathan: Mushkil Hai
Sikh: Acha To Phir Iftari B Nahi Karoogay¢â‚¬Â¦
Pathan: Yaraa¢â‚¬Â¦Ab Ham Itna B Kafir Nahi He¢â‚¬Â¦.