Sare gawahon aur bayanat

Sare gawahon aur bayanat ko
mad-e-nazar rakhte howay
ye adalt,
dafa 420 k tahet
$m$ parhne wale ko
$m$ na bhejne k jurm me
"MEMON" Qarar deti hai.