Baap pe gaya hai THAPAR hi khayega

Mom: Beta khana khayega?
Beta: Na
Mom: Ladu khaiyega??
Beta: Na
Mom: Mithai Khaiyega?
Beta: Na
Mom:ice creame khaiyega?
Beta: Na
Mom: Baap pe gaya hai THAPAR hi khayega!