Eisi liye kahte hai sab EID MUBARAK

Eid leka aate hai dher sare khusiya,
Eid mita deta hai insan mai duriya,

Eid hai khuda ka ek nayam tabarok,
Eisi liye kahte hai sab EID MUBARAK