Amal karo to zindagi sanwar jaye

Quran parho to dil khil jaye,

Namaz parho to chehra roshan hojaye,
Kitni dilkash hai Rasul-e-Khuda ki Sunnatain,

Amal karo to zindagi sanwar jaye