Zamong da zra korona wran prata di

Ta da khaist pa tajmahal ke osey
Sta lewani pa byaban prata di.
Khudaya da sta pa di wadana dunya
Zamong da zra korona wran prata di