IMDADA da jwandon qissay me domara dard laraloo

Raware baharono de pegham da cha da stargo
Da gull pa makh lekale de salam da cha da stargo
Zamong da tasne wasne zindagai qissa 6 lwalelle
Noo somra khwandwawar lagee kallam da cha da stargo
Aey khoba hagha khpalla bewasee de yadda na da
6 yadd ba takhta waley harr makham da cha da stargo
Zwanee moo sa pa grana tera kare da malgaro
Har zAy ba ghawrey daley woo yawo daam da cha da stargo
IMDADA da jwandon qissay me domara dard laraloo
Khoboona ye wrak karee, humm arram da cha da stargo