Che me khva ta ranizde shi ghaly tairshe

Pa har cha chi da dunya ghamona dair shi.
Naway naway ashna gori zor try hir shi.
Ta khafa na she za khapl ashna ta wayam
Che me khva ta ranizde shi ghaly tairshe