Ummat aisi hai tu socho nabi kaisa hoga.!

Agar tum muhammad (s,a,w) ki ummat sey ho
Tu
Apney kirdaar ko itna buland karo
K
Doosrey log dekh kar kahain
Agar ummat aisi hai tu socho nabi kaisa hoga.!