Farq to para hai, GEO Musharraf

20 saal pehle "Candle light Dinner"
sirf ameer loag kar sakte thay
magar ab pooray mulk ki
awam ko ye sahulat mayassar hai.
Farq to para hai.GEO Musharraf