Kaisa machis(matchbox) lay k aaya hai

Sardar : Apne bete se bola,
Baywaqoof...kaisa machis lay k aaya hai,
ek bhi tili nahin jalti.

Beta : Kya baat karte ho papa, sab tili test kar k laya hun.