Maha ko dieting ka shoq tha

Maha ko dieting ka shoq tha
mamal e ae Sufi
sufi pe atmad jo tha
subah hoi to na SUFI tha na MAHA
3 sal baad maha mili
sath Habib or Sultan bhi thay
Dekha sufi ka kamal.