Agar tum kisi ko chota dekh rahe ho

Agar tum kisi ko chota dekh rahe ho,
to tum use door se dekh rahe ho,
Ya phir gharoor se dekh rahe ho
(Hazrat Ali(R.A)"