Jab kisi ki taraf dil jhukne lage

Jab kisi ki taraf
DiL jhukne
lage..

Bat aa kar
zubaan tak
rukne lage

To

TO

To

TO

To

VICKS ki goli lo
Khikhich dur karo...