Finding beautiful insnaan

NEWS ALERT!
Police 1 insan ko talash ker rahi hai
jo bohut beautiful hai,
tum mut ghabrana Q k
na to tum insan ho na beautiful,
problem ye hai k mein kahan chupon