Jub kisi ki taraf dil jhuknay lagay

Jab kisi ki taraf
DiL jhuknay
lage..

Bat aa kar
zubaan tak
rukne lage
To

TO

To

TO

To

VICKS ki goli lo
Khikhich dur karo...