Car k indicators

1 pathan dusre se:
"Zara car se bahir dekhna k
indicators kam ker rahe hain ya nahin..?"

Doosra pathan bahar dekh ker:
Han,nahin,han,nahin,han,nahi