Saas and bahu arguements

Saas:khude ne tujhe 2 ankhain di hain
tu chawal se pathar nahi nikal sakti?

Bahu:Khuda ne aapko 32 dant diye hain,
2-4 pathar nahin chaba saktien?