Peshab k bad sub se pehla kam ?

Peshab karna k bad
sab sa pahla kam
kya karna chaheya?
.
.
.
.
jo gand kiya hai us par pani dalo
ya b nae pata