Airport per kharey hain 10 jahaz

Arz kiya hai
Airport per kharey hain 10 jahaz
.
.
.
.
Airport per kharey hain 10 jahaz

jin may sey aik ka pilot hai Faraz :D:P