KION K SAAS BHI KABHI BAHU THI

BAHU K 1-2 affair sunne k baad sasur ne suicide karli
3-4 k baadpati ne suicide kar li,

magar SAAS chup rahi.

Why?

"KION K SAAS BHI KABHI BAHU THI".