SMILE tu sab k liye hoti hai

kabhi kabhi ansu
muskurahat se ziyadah
special hote hain

is liye k SMILE tu sab k liye hoti hai
Magar ansu sirf un k liye hote hain
jin ko hum Khona nahin chahte