Problem solve nahi hoti

"Daru pene se problem solve nahi hote"
.
.
.
.
.
.
Expert comment
"Preblem doodh pene se bhi solve nahi hote"
So Cheers!!!