Sardar : (To a friend) Aap kitna parhay ho?

Sardar : (To a friend) Aap kitna parhay ho?

Friend : B.A.

Sardar : kamal karte ho yaar! Sirf do word parhay, aur woh bhi ulte‚¦