nur machli ya mada

aquarium mai 2 fishes teir rahi hain
ab batao un mai se nur kon aur mada kon?
.
.
.
Click here for answer

jo teir raha hai wo nur..
jo teir rahi hai wo mada..!