Udas logon ki nishani

Chalo Bataon Tumhen Ek Nishani Udaas Logon Ki,,
.
Kabhi Ghor Karna, Ye Hanstey Bohat Hain..