Bhool samajh kar bhool jana.

Bhool se koi bhool hui to
bhool samajh kar bhool jana.

Are bhoolna sirf bhool ko,
bhool se bhi hame na bhulana.