Khuda ke Ghar say Kuch Gadhey farar hogaye

Khuda ke Ghar say Kuch Gadhey farar hogaye
kuch to pakray gayai
kuch hamare yaar hogaye