when wordz fail eyz works

when wordz fail eyz works
when eyz fail heart works
when heart fails to kia ???
.
.
.
.
samajh le tapak gaya;)