Main nay bhi kisi say pyar kiya tha... mazak kia tha

Main nay bhi kisi say pyar kiya tha...
thoda nahi bay shumar kiya tha,
Meri to duniya hi badal gayi.
Jab usne kaha...
Aray mein‚ nay‚ to sirf mazak kiya tha