Agar zuban pey sharm-o-haya ka pehra tha To

Pilana farz tha kuch bhi pila diya hota,
Sharab kam thi to pani mila diya hota,

Agar zuban pey sharm-o-haya ka pehra tha To,
Muskura key sar hi hila diya hota..