Aap to manzil ko mushkil samajhtay hain

Aap to manzil ko mushkil samajhtay hain
Hum aap ko apni manzil samajhtay hain,

Bara farq hay aap k aur hamaray nazariye main
aap humain sapna aur hum aap ko apna samajhtay hain