Imagine world without girls

Imagine world without girls
roads sunsan markets viran
na janu na jan
na koi girl friend k liye preshan
bas namaz & quran
&
sarey larke direct jannat ul maqam