Thora socha hai humne...

Thora socha hai humne ...
thora jaana hai humne...

Mushkil se magar pehchana hai humne...
Koi aap jaisa na tha na hoga...
isliye dost aapko mana hai humney