Excuse me.....What is ur sms account no.?

Excuse me.....
What is ur sms account no.??
I want to check...
Some error is there....
Kyonki sms jata to hai...
par aata nahi hai.