Shakal pehchani nahi jati

Qudurat ho to sachi baat bhi mani nahi jati
Ke chashme toor tak suraj ki tabaani nahi jati

Ab itna bhi na apne ko bigaro bugze haider me
Ke khud tumse tumhari shakal hi pehchani nahi jati