Hum khak Zamee ki hokar ,

Hum khak Zamee ki ho kar ,
Uss Chand ki hasrat kar baithe,
Woh cheez khuda se unchi thi,
Hum jiss se Mohabbat kar baithe.