Feel a life without me

Feel a life without me,

Khali khali se hai na....
Bus!
Apni baat hi kuch aisi hy