Oye Kamaal ki gaadi hai, Tea se start hoti hai

Sardar : What is the name of your car ?
Lady : I forgot the name, but is starts with "T".
Sardar : Oye Kamaal ki gaadi hai, Tea se start hoti hai.
Hamaara gaadi petrol se start hoti hai.