1st time i saw u i was scared 2 touch u

1st time i saw u i was scared 2 touch u.
1st time i touched u i was scared 2 kiss u.
1st time i kiss u i was scared to love u.
but now that i love u i'm scared 2 lose u!