Hai tu agar mera dilbar

Hai tu agar mera dilbar,
Hai tu agar mera dilbar,
To aaj ke lunch ka bill tu bhar