Real friendship is understanding each other

Unredtsanding btewene ecah ohter
is rael fierndsihp eevn
we hvae so mnay msitkase lkie htis msseaeg,
btu i konw u cna raed wtihotu erorr.
That's friendship.:)