I always think about U...

I always think about U.
I cant live without U.
I really need U.
I am totally mad about U.
I just wanna be with U.
I am crazy 4 U.
I wanna marry U.
I LOVE U.

U = Ur friend (Uroosa)