Abi eid ko 1 din hay

/////\\
/// E I D \
//MUBARAK\
Aap soch rahe hon gay abi eid ko 5 din baqi hain,
Lekin
Ya
To
Socho
Hamara sms jis ko mil jata hai samjho us ki to eid ho gai
So
/////\\
/// E I D \
//MUBARAK\