Ankho mai dekha dil mee utar ke nahi dekha,

Ankho mai dekha dil mee utar ke nahi dekha,
Kasti ke logo ne samundar ko na dekha.
Patthar Mujhe kahta hai mera chaane wala,
Mai moom hoo usne mujhe chu ke nahi dekha.