Latifa kisey kehtey hain

Aik pagal dosre pagal se:
Latifa kisey kehtey hain

Dosra pagal: Latif ki B.V ko