Andhay ki Bewi ko bahra Bhaga k lay gaya.

Andhay ki Bewi ko bahra Bhaga kai lai gaya.
Aur Goongay nai dekh liya
.
.
.
..
Ab goonga andhay ko kaisay bataye
kai bahra us ki bewi bhaga k lai gaya ?

Its Challenge for u Ans it ?


Answer=gonga kissi aur ko likh ker bata day ga aur wo uss andhay ko bata day ga.