Tharo SMS jab jab aavay hai

Tharo SMS jab jab aavay hai
Maro rom rom machal jawe hai
Ang ang men gud gudi huwe hai
Tharo SMS ka koi na kasoor howe hai
Maro Mobile vibration pe howe hai