Door ka Bhai

Pathan : yeh mera door ka bhai hai..
Man: door ka me samjha nahii
Pathan: es ke aur hamare darmiyan 13 behn bhai hein..